~~~ ☆ ★ @ ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจเลือกเบอร์ 2 ในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. สพม.2  ขอขอบคุณด้วยความจริงใจครับ  / อ.ชัยทศ  จำเนียรกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ @ ☆ ★ ~~~

เว็บนี้มีอะไรบ้าง .........

ประวัติและผลงานของ คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล
รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เอกสารการสอน และข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสารการสอน และข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของรางวัลกำลังรออยู่
บทความทางวิชาการ
สาระน่ารู้ต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คติธรรมนำชีวิต และด้านอื่นๆ
สงสัยอะไรถามได้
 แนะนำคณะที่น่าสนใจ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ลิงค์ที่น่าสนใจมากมาย
ตัวอย่างผลงานของนักเรียน

 

 คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชม

ละครเวทีเรื่อง " The Phantom of The Opera "

ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 

 คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย

เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7 นักร้องรับเชิญ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์,

แก้ม-นิว-จิ๋ว เดอะสตาร์, ลูกหว้า-พิจิกา, นุ่น-สุบงกช บรรเลงเพลง

โดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกองทัพอากาศ ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมงานจุฬาฯ วิชาการ 2555

 (CU Academic Expo 2012)

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

(Thailand Research Expo 2013) และเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Future

IT & Broadcasting : Impact on Society จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน

  เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2556  

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานเว็บไซต์ช่วยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

    ครั้งที่ 21 (วทร. 21)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมงาน โครงการเทิดพระเกียรติ

“หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” ต้นไม้ของพระราชา

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )

กระทรวงศึกษาธิการ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 วันที่ 19 ตุลาคม 2556  

 

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ฝันสีทอง

ตอน ยิ่งนาน ยิ่งรัก แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

Classical Concert ไบเทค บางนา

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 12 

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 11

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 10

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 9

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556  

 
     

 

 

   

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ ดวงดาวและโลกของเรา

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ภาคเรียนที่ 2/2555 

    ๏  ม.5/5 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555        ๏   ม.5/7 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

    ๏   ม.5/6 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555     ๏   ม.5/8  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556

 

     

 

การบ้านวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 1/2559  

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ม.4/8-4/12 

การบ้านวิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ม.5/5-5/7 ภาคเรียนที่ 1/2559  

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านวิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ม.5/5-5/7  

เฉลยคำถามเดือนมิถุนายน 2558 

แนะนำแหล่งเรียนรู้ : .มหิดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ม.ธรรมศาสตร์ |  ม.เกษตรศาสตร์ |

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |

 

Eduzone.com | สสวท. | สทศ (NIETS) |  Admissions | สทศ. | วิชาการ.com |

 

mathcenter.net | speakenglish |

    

 

  Last update ....
กุมภาพันธ์ 2559 :
 17 |  สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค 2/59 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12  
         สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค 2/59  วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/1-5/4  
   3 |  การบ้านครั้งที่ 9 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 9 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
มกราคม 2559 :
 27 |  การบ้านครั้งที่ 8 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 8 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
 20 |  การบ้านครั้งที่ 7 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 7 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
 13 |  การบ้านครั้งที่ 6 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 6 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
ธันวาคม 2559 :
 16 |  สรุปบทเรียนเตรียมสอบกลางภาค 2/59 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12  
         สรุปบทเรียนเตรียมสอบกลางภาค 2/59  วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/1-5/4  
   9 |  การบ้านครั้งที่ 5 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 5 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
   2 |  การบ้านครั้งที่ 4 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 4 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
พฤศจิกายน 2559 :
 25 |  การบ้านครั้งที่ 3 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 3 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
 18 |  การบ้านครั้งที่ 2 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 2 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 
 11 |  การบ้านครั้งที่ 1 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2559  
          การบ้านครั้งที่ 1 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/2-5/4 ภาคเรียนที่ 2/2559 


Webmaster : chaiyatos@yahoo.com

 

 

: https://twitter.com/chaiyatos

 

 

ท่านเป็นผู้เข้ามาชมลำดับที่     ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2546