คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ
รอบชิงชนะเลิศ โครงการ “
Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2017  โดย Microsoft
Partners in Learning บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
27- 29 พฤษภาคม 2560  โดยได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

 

              1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ด้านการใช้ทักษะบูรณาการเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
TEAM CHALLENGE  AWARD 2017

 

              2.  ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ

 

 

 

 

 

   
~~~ ☆ ★ @ ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจเลือกเบอร์ 2 ในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. สพม.2  ขอขอบคุณด้วยความจริงใจครับ  / อ.ชัยทศ  จำเนียรกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ @ ☆ ★ ~~~

เว็บนี้มีอะไรบ้าง .........

ประวัติและผลงานของ คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล
รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เอกสารการสอน และข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสารการสอน และข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของรางวัลกำลังรออยู่
บทความทางวิชาการ
สาระน่ารู้ต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ คติธรรมนำชีวิต และด้านอื่นๆ
สงสัยอะไรถามได้
 แนะนำคณะที่น่าสนใจ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ลิงค์ที่น่าสนใจมากมาย
ตัวอย่างผลงานของนักเรียน

 

 คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชม

ละครเวทีเรื่อง " The Phantom of The Opera "

ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 

 คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย

เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7 นักร้องรับเชิญ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์,

แก้ม-นิว-จิ๋ว เดอะสตาร์, ลูกหว้า-พิจิกา, นุ่น-สุบงกช บรรเลงเพลง

โดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกองทัพอากาศ ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมงานจุฬาฯ วิชาการ 2555

 (CU Academic Expo 2012)

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

(Thailand Research Expo 2013) และเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Future

IT & Broadcasting : Impact on Society จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน

  เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2556  

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานเว็บไซต์ช่วยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

    ครั้งที่ 21 (วทร. 21)  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมงาน โครงการเทิดพระเกียรติ

“หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” ต้นไม้ของพระราชา

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )

กระทรวงศึกษาธิการ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 วันที่ 19 ตุลาคม 2556  

 

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ฝันสีทอง

ตอน ยิ่งนาน ยิ่งรัก แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

Classical Concert ไบเทค บางนา

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 12 

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 11

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 10

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 9

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556  

 
     

     

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ ดวงดาวและโลกของเรา

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ภาคเรียนที่ 2/2555 

     ม.5/5 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555           ม.5/7 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

      ม.5/6 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555         ม.5/8  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556

 

     

 

การบ้านวิชา วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (ว30194) ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านวิชา วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ (ว30194) ม.4/1-4/1 

เฉลยคำถามเดือนมิถุนายน 2558 

แนะนำแหล่งเรียนรู้ : .มหิดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ม.ธรรมศาสตร์ |  ม.เกษตรศาสตร์ |

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |

 

Eduzone.com | สสวท. | สทศ (NIETS) |  Admissions | สทศ. | วิชาการ.com |

 

mathcenter.net | speakenglish |

    

 

  Last update ....
พฤศจิกายน 2563 :
 5 |  สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2563 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)   
กันยายน 2563 :
 3 |  สรุปบทเรียนเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2563 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194)   
กุมภาพันธ์ 2563 :

22 |  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 

 7 |   การบ้านครั้งที่ 8 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
มกราคม 2563 :
31 |   การบ้านครั้งที่ 7 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
24 |   การบ้านครั้งที่ 6 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
17 |   การบ้านครั้งที่ 5 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
  3 |  สรุปบทเรียนเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) 
ธันวาคม 2562 :
27 |   การบ้านครั้งที่ 4 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
20 |   การบ้านครั้งที่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
13 |   การบ้านครั้งที่ 2 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  
  6 |   การบ้านครั้งที่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ชั้น ม.4/1-4/4 ภาคเรียนที่ 2/2562  


Webmaster : chaiyatos@yahoo.com

 

 

: https://twitter.com/chaiyatos

 

 

ท่านเป็นผู้เข้ามาชมลำดับที่     ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2546