~~~ ☆ ★ @ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ขอให้นักเรียนมีความสุข ความเจริญ และความก้าวหน้าตลอดไป @ ☆ ★ ~~~

เว็บนี้มีอะไรบ้าง .........

ประวัติและผลงานของ คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล
รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
เอกสารการสอน และข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสารการสอน และข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของรางวัลกำลังรออยู่
บทความทางวิชาการ
สาระน่ารู้ต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอื่นๆ
สงสัยอะไรถามได้
 แนะนำคณะที่น่าสนใจ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ
ลิงค์ที่น่าสนใจมากมาย
ตัวอย่างผลงานของนักเรียน

 

 

 คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชม

ละครเวทีเรื่อง " The Phantom of The Opera "

ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์ ันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 

 

 คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย

เพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ 7 นักร้องรับเชิญ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์,

แก้ม-นิว-จิ๋ว เดอะสตาร์, ลูกหว้า-พิจิกา, นุ่น-สุบงกช บรรเลงเพลง

โดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกองทัพอากาศ ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2556

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมงานจุฬาฯ วิชาการ 2555

 (CU Academic Expo 2012)

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

(Thailand Research Expo 2013) และเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Future

IT & Broadcasting : Impact on Society จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน

  เซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 สิงหาคม 2556  

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอ

ผลงานเว็บไซต์ช่วยสอน เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

    ครั้งที่ 21 (วทร. 21)  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมงาน โครงการเทิดพระเกียรติ

“หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” ต้นไม้ของพระราชา

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ )

กระทรวงศึกษาธิการ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2556  

 

 

คุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ฝันสีทอง

ตอน ยิ่งนาน ยิ่งรัก แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

Classical Concert ไบเทค บางนา

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2556

  คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต

SUPER JUNIOR WORLD TOUR "SUPER SHOW 5"

IN BANGKOK  วันที่ 3 สิงหาคม 2556

     

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 12 

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 11

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 10

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556  

 

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ชั้น ม.4 ห้อง 9

ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556  

 
     

 

   

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ ดวงดาวและโลกของเรา

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง ภาคเรียนที่ 2/2555 

      ม.5/5 วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555          ม.5/7 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556

      ม.5/6 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555        ม.5/8  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556

 

     

 

การบ้านวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 1/2557  

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ม.4/8-4/12 

การบ้านวิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ม.5/1-5/4 ภาคเรียนที่ 1/2557  

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านวิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ม.5/1-5/4  

 

การบ้านวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ม.2/4, 2/5 ภาคเรียนที่ 1/2557  

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22203) ม.2/4, 2/5  

เฉลยคำถามเดือนสิงหาคม 2557 

    แนะนำแหล่งเรียนรู้  :   .มหิดล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ม.ธรรมศาสตร์ |  ม.เกษตรศาสตร์ |

 

ม.ราชภัฏสวนดุสิต | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |

 

Eduzone.com | สสวท. | สทศ (NIETS) |  Admissions | สทศ. | วิชาการ.com |

 

mathcenter.net | speakenglish |

    

 

  Last update ....
กุมภาพันธ์ 2558 :
21 |  สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค วิชา ธรณีวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2557  (ม.4/8-4/12) 
         สรุปบทเรียนเตรียมสอบปลายภาค วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ภาคเรียนที่ 2/2557 (ม.5/5-5/8) 
  3 |  update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ธรณีวิทยา ทางอีเมล์ (ม.4/8-4/12) 
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ทางอีเมล์ (ม.5/5-5/8)  
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ยากับชีวิต ทางอีเมล์  (ม.2/4, 2/5)  
มกราคม 2558 :
23 |  update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ธรณีวิทยา ทางอีเมล์ (ม.4/8-4/12) 
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ทางอีเมล์ (ม.5/5-5/8)  
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ยากับชีวิต ทางอีเมล์  (ม.2/4, 2/5)  
20 |  update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ธรณีวิทยา ทางอีเมล์ (ม.4/8-4/12) 
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ทางอีเมล์ (ม.5/5-5/8)  
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ยากับชีวิต ทางอีเมล์  (ม.2/4, 2/5)  
16 |  การบ้านครั้งที่ 10 วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ชั้น ม.4/8-4/12 ภาคเรียนที่ 2/2557  
         การบ้านครั้งที่ 10 วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ชั้น ม.5/5-5/8 ภาคเรียนที่ 2/2557 
         การบ้านครั้งที่ 10 วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ม.2/4, 2/5  ภาคเรียนที่ 2/2557  
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ธรณีวิทยา ทางอีเมล์ (ม.4/8-4/12) 
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ดวงดาวและโลกของเรา ทางอีเมล์ (ม.5/5-5/8)  
         update รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา ยากับชีวิต ทางอีเมล์  (ม.2/4, 2/5)  


Webmaster : chaiyatos@yahoo.com

 

: https://twitter.com/chaiyatos

 

 

ท่านเป็นผู้เข้ามาชมลำดับที่     ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2546

 

 

Best view with 800 x 600 screen resolution - browser IE5.0 up + - text size :: medium