ถาม-ตอบ

 

 

นักเรียนคนไหนมีคำถามหรือสงสัยอะไรสามารถส่งคำถามของนักเรียนมาได้ที่

chaiyatos@yahoo.com  อาจารย์ชัยทศ จะมาตอบคำถามของนักเรียนในคอลัมน์นี้

 

ถาม - ตอบ เรื่องอยากเป็นมัคคุเทศก์ ( คำถามจาก ธัญญารัตน์  โนนวงศ์ ม.5/2 )

 

เตรียมความพร้อมการสอบ GAT/ PAT 

 

ถาม - ตอบ เรื่องอยากเรียนคณะนิติศาสตร์ ( คำถามจาก ศุภกร เกตุแก้ว ม.4/4 )

 

ถาม - ตอบ เรื่องอยากเป็นแอร์โฮสเตส ( คำถามจาก ธราธร เสรีไทรคณา ม.4/3 )

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นสัตวแพทย์  ( คำถามจาก พรพินิจ คุมมาริยะ ม.2/2 )

 

ถาม - ตอบ เรื่องชั้นของดิน ( คำถามจาก มุทิตา วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/7 )  

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นโปรแกรมเมอร์  ( คำถามจาก วัชรี ธเนศกุลบุตร ม.2/2 )

 

 ถาม - ตอบ เรื่องอยากเป็นนักจิตวิทยา ( คำถามจาก มุทิตา วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ม.2/7 )  

 

ถาม - ตอบ  เรื่องอยากเป็นเภสัชกร ( คำถามจาก ประภากุล สิทธิสัทธะ ม.2/2 )

 

  ถาม - ตอบ เรื่องอยากเป็นนักบิน  ( คำถามจาก ปิยธิดา ฐิติยิ่งถาวร ม.4/10 ) 

 

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาในการทดสอบ O-NET  

 ขอบเขตของเนื้อหาวิชาในการทดสอบ A-NET  

  ระบบ Admissions (แอดมิชชั่น) คืออะไร ?   

หลักเกณฑ์การคัดเลือกระบบ Admissions

หลักการข้อสอบ O-net และ A-net ล่าสุด