สาระน่ารู้

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษน่ารู้กับคุณครูชัยทศ Ep.1 

 

  Admiral (แอด-มิ-รัล) แรกเริ่มนั้น คำนี้ในภาษาอังกฤษ หมายถึง เจ้าชายอาหรับซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสุลต่าน และยังหมายถึง ชาวแซราเซ็น (Saracen)* ผู้ที่เป็นขบถต่อประมุขของตน จนกระทั่งราวศตวรรษที่สิบห้าคำนี้จึงมีความหมายว่า จอมพลเรือหรือผู้บังคับบัญชากองเรือซึ่งมีตำแหน่งสูงสุดในกองทัพ คำนี้มีที่มาจากภาษาอะราบิก คือ amir al(อา-มีร-อัล) ซึ่งหมายถึงผู้บังคับบัญชาต่างๆ

*** Saracen ชาวมุสลิมโบราณที่ต่อสู้กับชาวคริสต์ในสงครามครูเสด อาศัยอยู่ในทะเลทรายอาระเบีย

 

 

  Typhoon (ไท-ฟูน) ลมพายุในเขตร้อน ประเภทเดียวกับเฮอริเคนและไซโคลน ซึ่งเกิดขึ้นใจบริเวณหมู่เกาะฟิลิปปิน หรือทะเลจีน และอาจใช้กับพายุที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศอินเดีย คำนี้มีที่มาจากภาษาจีนท้องถิ่น คือ tai fung แปลว่า ลมใหญ่ หรือ พายุ (สามารถเปรียบเทียบกับภาษาจีนกลางคำว่า da(ต้า ) แปลว่า ใหญ่  และ feng(เฟง) แปลว่า ลม ) และคำนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับคำว่า Typhon ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายว่า พายุ เช่นเดียวกัน

 

 

  Boss (บอส) แปลว่า หัวหน้า ผู้จัดการ หรือนักการเมืองที่เป็นหัวหน้าพรรค อาจหมายถึงใครก็ตามที่มีสิทธิ์ออกคำสั่ง มีที่มาจากภาษา ดัตช์(Dutch) คำว่า baas(บาส) แปลว่าคนงานหรือหัวหน้างาน แต่ในความหมายดั้งเดิมกลับมีความหมายว่า ลุง