บทความ

บทความ

 

" พระมหากษัตริย์ใน

ระบอบประชาธิปไตย "

 

โดย

คุณครูชัยทศ

 

 

 เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สู่โลกกว้าง ให้แหล่งเรียนรู้รอบข้างเป็นครู

 

  

                                 กับคุณครูชัยทศ  จำเนียรกุล

 

 

 

 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาคุณครู ชัยทศ จำเนียรกุล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง"พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย" จัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (The United Nations Conference Centre, Bangkok) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

 

โดยมี ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง "พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ" โอกาสนี้ ได้มีการอภิปรายเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยและในภาวะวิกฤติ" โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย และ ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา พร้อมด้วยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคง แห่งชาติ
 

 

   

 

ฯพณฯ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ ในการแก้วิกฤติของประเทศชาติ พระองค์ทรงยึดหลัก ความเป็นธรรมและเป็นกลางอย่างแท้จริง และจากกระแสพระราชดำรัสที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า พระองค์ทรงทุกข์ร้อนกับปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ตลอดเวลา
 

ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน เชื่อว่า หลังมีกระแสพระราชดำรัสความสงบจะเกิดขึ้นบ้างเพราะคนไทยอยากเห็นความสงบ ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง แต่ทรงพระราชทานคำปรึกษา และกำลังใจ
 

 

 

ด้าน ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าถ้าคณะรัฐมนตรีทุกชุด ยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเริ่มทำหน้าที่ บ้านเมืองก็ยากที่จะเกิดวิกฤต ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย กล่าวว่า ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา คนไทยควรตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และวิงวอนให้คนไทยเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
 

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. กล่าวว่า ทหารอยู่เคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด วิกฤตแต่ละยุคสมัย เกิดจากปัญหาแตกต่างกัน ขณะนี้คนไทยมีปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความรักสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความเอื้ออาทรจึงอยากเห็นรัฐบาลเข้ามาทำงานและนำประเทศให้กลับไปสู่สังคมในแบบเดิมๆ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์