ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 2

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (ว30194)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 - 4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

  ตอนที่ 1 : คำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดถูก ข้อใดผิด

 

 

 

1  สเปกตัมสีแดงบอกให้ทราบว่าดาวนั้นเย็น

 

2.  ดาวที่มีอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ต่างกัน 1 อับดับ จะมีความสว่างต่างกัน

     ประมาณ 25 เท่า

 

3.  นักดาราศาสตร์แบ่งชนิดของดาวฤกษ์ตามสีและอุณหภูมิผิวออกเป็นชนิดหลักๆ

     ได้ 10 ชนิด

 

4 เนบิวลา เป็นแก๊สและฝุ่นผงชั้นผิวนอกของดาวฤกษ์บางชนิด

 

5.  พารัลแล็กซ์เป็นวิธีการวัดหาระยะห่างของดาวอยู่ไกลจากเราได้โดยไม่กำหนดปีแสง

 

  ตอนที่ 2: ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

 6.  ตามวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ในช่วงสุดท้ายจะเป็นอะไร

.  ดาวแคระดำ

. ดาวแคระขาว

.  หลุมดำ

.  ดาวนิวตรอน

 

 7.  ข้อใดกล่าวถึงวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง

.  ถ้ามีมวลน้อยจะใช้เชื้อเพลิงในอัตรามากและมีช่วงชีวิตสั้น

.  ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื้อเพลิงในอัตรามากและมีช่วงชีวิตยาว

.  ถ้ามีมวลน้อย จะใช้เชื้อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว

.  ถ้ามีมวลมาก จะใช้เชื้อเพลิงในอัตราน้อยและมีช่วงชีวิตยาว

 

8. ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ คือ

ก.  ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียม

.  ปฏิกิริยาการเกิดซูเปอร์โนวา

.  ปฏิกิริยาการเกิดดาวแคระขาว

.  ปฏิกิริยาการเกิดดาวแคระดำ

 

 

 

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *