ม.ปลาย

 

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 9

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

 

  

 

1. ถ้าแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ จะเกิดผลในลักษณะใด

ก. ตึกอาคารและสิ่งก่อสร้างพังทลาย
ข. ของเหลวในภาชนะจะกระฉอกและหกออกมา
ค. ภาพที่แขวนบนฝาผนังหล่นลงมาหน้าต่างพัง
ง. คนเกือบยืนไม่อยู่ เครื่องตกแต่งบ้านแตกหักเสียหาย


2. ไซสโมกราฟ คือเครื่องมือตรวจวัดอะไร

ก. ความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหว
ข. คลื่นไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ค. อัตราเร็วของการเกิดแผ่นดินไหว
ง. ความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหว


3. สิ่งใดไม่ควรทำเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ก. ถ้าอยู่ในบ้านให้หลบอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง
ข. ถ้ากำลังขับรถให้หยุดรถ และอยู่ในรถจนกระทั่งแผ่นดินหยุดไหว
ค. ถ้าอยู่ในตึกสูงให้รีบวิ่งไปที่ประตูหรือหน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือ
ง. ถ้าอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลให้รีบออกจากชายฝั่งไปอยู่บนที่สูง เพราะอาจ

    เกิดคลื่นสึนามิขึ้นได้


4. ข้อใดไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากสึนามิ

ก. ไม่ปลูกสิ่งก่อสร้างใกล้แนวชายฝั่งทะเล
ข. เมื่อได้รับเตือน ให้จอดเรือไว้ชายฝั่ง ห้ามนำออกไป
ค. รับฟังข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
ง.  มีหอเตือนภัย


5. ปรากฏการณ์ที่มวลของดินและหินเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของ

    แรงโน้มถ่วงของโลก เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร

ก. ดินยุบ
ข. ดินถล่ม
ค. ดินสึกกร่อน
ง. ดินถูกพัดพา
 

6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดดินถล่ม

ก. ฝนตกหนักติดต่อกัน
ข. เกิดแผ่นดินไหว
ค. น้ำป่าไหลหลาก
ง. ระดับน้ำใต้ผิวดินลดลง
 

7. สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดแผ่นดินทรุดในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร คืออะไร

ก. การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินไป
ข. การที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น
ค. ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ชั้นดินมีความอ่อนนุ่ม
ง. การก่อสร้างตึกระฟ้า อาคารสูงบริเวณริมแม่น้ำ
 

8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดหลุมยุบ

ก. การเกิดแผ่นดินไหว
ข. การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้
ค. การอัดน้ำเพื่อละลายชั้นเกลือใต้ดิน
ง. การสร้างตึกหลายชั้นบนหินดินดาน

 

9.ข้อใดเป็นการป้องกันอุทกภัย

ก. การปลูกพืชพันธุ์ไม้ปกคลุมพื้นดิน
ข. ปรับปรุงทางน้ำไหล
ค. มีการแบ่งเขตอุทกภัย
ง. ถูกทุกข้อ
 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติ

ก. ฝึกเป็นผู้ช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ข. เตรียมวิทยุแบบใช้ถ่านไฟฉาย
ค. เตรียมตัว เตรียมใจ
ง. ถูกทุกข้อ

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 9

ข้อความ      :   การบ้าน ม.4 ธรณีวิทยา (ว31263) ครั้งที่ 9

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *