ม.ปลาย

 

 

 

การบ้านครั้งที่ 5

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 - 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

 

      

 

1.  กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวสิรินธร  ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด และเป็น

     กล้องโทรทรรศน์ชนิดใด

Aกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง  ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่         

Bกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง  ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย          

Cกล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

D.   กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย  

 

2. เชื้อเพลิงที่ใช้กับจรวดต้องอยู่ในสภาวะของเหลว เป็นเพราะเหตุใด

A.  เนื่องจากเชื้อเพลิงถ้าอยู่ในสถานะที่เป็นแก๊สจะมีแรงดันต่ำ

B.  เนื่องจากจรวดต้องการให้มีน้ำหนักจึงใช้เชื่อเพลิงที่เป็นเหลว

C.  เพื่อให้พื้นที่ในการบรรจุได้มากขึ้นพอกับการเคลื่อนที่

D.  เพื่อเพิ่มแรงดันจรวดให้มีค่าความเร็วสูงขึ้น

 

3ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมประเภทสื่อสาร

A.  ฮับเบิล

B.  ไทยคม

C.  ปาลาปา

D.  อินแทลแซท

 

4.  ในระบบสุริยะ แถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ในบริเวณใด

A.   อยู่แถบนอกสุดของระบบสุริยะ

B.   อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นนอกกับเขตของดาวหาง

C.   อยู่ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในกับเขตของดาวหาง

D.   อยู่ระหว่างแถบดาวเคราะห์ชั้นในกับดาวเคราะห์ชั้นนอก 

 

5.  ข้อใดคือสาเหตุที่นักบินอวกาศจำเป็นต้องออกกำลังกายอยู่เสมอ

     ในขณะปฏิบัติงานในอวกาศ

A.  เพราะต้องการให้กล้ามเนื้อทำงานเป็นปกติ

B.  เพราะให้ร่างกายจะได้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ         

C.  เพราะไม่ต้องการให้เกิดความดันสูงจนเส้นเลือดแตก

D. เพราะต้องการปรับอุณหภูมิในร่างกาย                   

 

* * * หมายเหตุ :  ขอให้นักเรียนส่งคำตอบมาที่อีเมล์ chaiyatos@yahoo.com  โดยใช้แบบฟอร์มดังนี้ * * *

 

To   :  chaiyatos@yahoo.com

Subject    :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 5

ข้อความ      :   การบ้าน ม.5 ดวงดาวและโลกของเรา ครั้งที่ 5

                     ชื่อ-นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่..............

                     คำตอบ................................................................................................

 

 

* * *  ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ * * *