ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

จิดาภา

ประชา

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

2

ฐิติพร

สายบุญญา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

นฤมล

มีทรัพย์มั่น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

4

ปัทมพร

เมฆพัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ภัทรดา

บานเย็น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

ภัทรวดี

ทิมพิทักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ภัทราพร

ป้องทัพไทย

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

8

ฤทัยรัตน์

เรืองกอบการ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

9

วัชราพร

สุนทราวิรัตน์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

10

วารีรัตน์

โปรยลาภ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

11

ศิริราภรณ์

สุดจบก

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

12

อัยรีณ

กีมาและ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

อาทิตยา

ตะสูงเนิน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14

จิรพร

ม่วงเอี่ยม

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

จิราพรรณ

อิทธะรงค์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16

ธนันยวรรณ

สิริปุณณนันท์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

17

ปรานารี

บุญมี

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ปรีย์วรา

อารมย์สุขโข

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

19

มณีทิพย์

ชนะศุภชัย

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

วรรณฤดี

อินทร์วงค์

/

/

/

/

 

/

/

 

 

 

21

สวนสน

เทศสนั่น

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

22

จิราวรรณ

วงศ์สามารถ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

23

ญาณิกา

มณีกุล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24

ปรียนันท์

รัชตะประเมศฐ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

25

ปิยณัฐ

แสนท้าว

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

26

พรชิตา

รัตนรุ่งเจริญ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

27

พัชชา

ใจคำวัง

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

28

ญาณินี

สิงหนาท

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

29

สุนิสา

คุ้มยิ้ม

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

30

นิภาพร

ประจบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

31

รามี

เกิดเกตุ

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

32

กัญญาณัฐ

เทียนหอม

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

33

โชติกา

โพธิ์มาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ธมนวรรณ

เกษมชื่นยศ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

35

พิชญา

แฉล้มวารี

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

36

ณัฐฒธิดา

บัวดง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

37

ณิชาภัทร

จันทร์น้อย

/

/

/

/

/

/

/

/

 

/

38

เพ็ญสิริ

สมใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

อริศรา

กุซัว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

40

พิชามญชุ์

ธรรมรัชพิมล

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

41

อินทิรา

มุ่งงาม

/

 

/

/

/

 

 

 

 

/

42

พชร

พิบูลธนพัฒน์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

update 9/02/61 (17.33)