ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

               

1

จิดาภา

ประชา

                 

2

ฐิติพร

สายบุญญา

/                

3

นฤมล

มีทรัพย์มั่น

/                

4

ปัทมพร

เมฆพัฒน์

                 

5

ภัทรดา

บานเย็น

/                

6

ภัทรวดี

ทิมพิทักษ์

                 

7

ภัทราพร

ป้องทัพไทย

                 

8

ฤทัยรัตน์

เรืองกอบการ

                 

9

วัชราพร

สุนทราวิรัตน์

                 

10

วารีรัตน์

โปรยลาภ

                 

11

ศิริราภรณ์

สุดจบก

                 

12

อัยรีณ

กีมาและ

                 

13

อาทิตยา

ตะสูงเนิน

                 

14

จิรพร

ม่วงเอี่ยม

                 

15

จิราพรรณ

อิทธะรงค์

                 

16

ธนันยวรรณ

สิริปุณณนันท์

                 

17

ปรานารี

บุญมี

                 

18

ปรีย์วรา

อารมย์สุขโข

                 

19

มณีทิพย์

ชนะศุภชัย

                 

20

วรรณฤดี

อินทร์วงค์

/                

21

สวนสน

เทศสนั่น

/                

22

จิราวรรณ

วงศ์สามารถ

                 

23

ญาณิกา

มณีกุล

/                

24

ปรียนันท์

รัชตะประเมศฐ์

                 

25

ปิยณัฐ

แสนท้าว

                 

26

พรชิตา

รัตนรุ่งเจริญ

/                

27

พัชชา

ใจคำวัง

/                

28

ญาณินี

สิงหนาท

                 

29

สุนิสา

คุ้มยิ้ม

                 

30

นิภาพร

ประจบ

                 

31

รามี

เกิดเกตุ

                 

32

กัญญาณัฐ

เทียนหอม

                 

33

โชติกา

โพธิ์มาก

                 

34

ธมนวรรณ

เกษมชื่นยศ

/                

35

พิชญา

แฉล้มวารี

                 

36

ณัฐฒธิดา

บัวดง

                 

37

ณิชาภัทร

จันทร์น้อย

/                

38

เพ็ญสิริ

สมใจ

                 

39

อริศรา

กุซัว

                 

40

พิชามญชุ์

ธรรมรัชพิมล

                 

41

อินทิรา

มุ่งงาม

                 

42

พชร

พิบูลธนพัฒน์

                 

 

update 12/11/60 (15.40)