ม.ปลาย

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12

 

วิชา ธรณีวิทยา (ว31263) ภาคเรียนที่ 2/2560

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

โยษิตา

โพธิศรีทอง

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

2

วชิรญา

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

/

/

/

/

/

 

/

 

/

 

3

กัญญารัตน์

จงรวมกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

พิชามญชุ์

เลวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

พิมพ์ธิดา

แก้วปัญจะ

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

6

ไรวินท์

เกษปัญญารักษ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

7

ณัฐสรัลพร

รุจิดาลภัสศิริ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8

จิดาภา

โยติภัย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

นริณี

มีทอง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ธัญภัค

ผิวอ่อน

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

11

เพียงออ

สุรบัณฑิตกุล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

ไอรีณ

ขจรเดชนุกูล

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

13

ธนพร

มีสุข

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

14

พรรณพร

สมมิตร

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

15

จิราวรรณ

ช้างเชื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

นฤวรรณ

ลาภเจริญโกศล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

พิมพ์ลภัส

อนันตวิริยะ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

18

มาธวี

กสิณชัยวงศ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

19

ศศิวิมล

มิ่งมงคล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

20

อวัสดา

สายสกุล

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

21

ปทิตตา

สุศิวะ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

update 9/02/61 (14.30)