ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

บัญฑิตา

ชัมพูชนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

อุษณีย์

ลุนสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

กนกจันทร์

ระดากรณ์

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

4

ณัฐชา

เพ็ชรแสน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

บรรณสรณ์

ชัมพูชนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ปรัชญา

หน่อสีดา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

7

พรทิพย์

เทพศิริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

วัชรี

โฉสูงเนิน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

พิมพ์ผกา

เทศงามถ้วน

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ไพลิน

ทินช่วย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

11

ศิริวรรณนิษา

นรินทร์รัมย์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

อนุธิดา

ยวนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

อินทิรา

บุญเลี้ยง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ณัฐพร

ผิวขำ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

ธัฎฎารัตน์

สุขใส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

นาตาชา

มะลิวัลย์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

รสิกา

กริดกระโทก

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

สุชาดา

บุญทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

อรพรรณ

หนองเทา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

20

กัญญาณัฐ

พงษ์วุฒิธรรม

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ดลลดา

ทองมี

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ยุพาณี

สายแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

วศินี

โพธิ์เตียเทียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

สุธิมนต์

วงศ์กัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

อักษร

ศรีวิชา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

นฤมล

อั้นจินดา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

อัจฉริยา

ชุ่มทรัพย์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

28

วรุณพร

สาระพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

จุฑาทิพย์

นรินทร์นอก

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

30

จุฬาทิพย์

บุญศิริ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ณัฐกมล

ศรีขาว

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

ธัญชนก

มุกดา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

นฎา

พัฒนกิจเจริญการ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

เพ็ญพิชชา

บุรินทร์ธนฉัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

สุทารัตน์

แพงแก้ว

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 3/01/62 (13.00)