ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

กมลพร

ไวยครุฑ

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

2

เกษิณี

สมพงษ์

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

3

ชลธิชา

คำอุเทน

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

4

มัลลิกา

สุขกรี

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

5

อาศินี

บุญเทพสุข

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

6

อีสนีน

หมัดละ

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

7

กิ่งฉัตร

อะทอยรัมย์

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

8

นริศรา

กรินชัย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

9

มายด์

ทองอยู่

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

10

ศุภรักษ์

มะหาไม้

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

11

รัตนาวดี

วันนา

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

12

กานดา

แซ่ฉั่ว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

13

ธัญภร

ขจรสุขสันติ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

14

นิโคล

ลาบัน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

ปิยะดา

ทองใบใหญ่

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

16

เจริญศรี

ทองน่วม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

ชลธิชา

ทองงาม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

18

เบญจวรรณ

ฉันท์ศิริรักษ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

ปัณชญาณัฏฐ์

อ่องสุข

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

20

พรรณนิภา

บุญพันธ์

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

21

ภัคจิรา

ทิน่าน

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

22

โสภิตนภา

เมรัตน์

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

23

อรณิชา

สร้อยจิต

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

24

บุญยวีร์

บรรพตสรากร

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ชลชญา

รักคงแก้ว

/

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

26

ภัคภิญญา

พุฒพันธ์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ชุติมา

พิสุทธิ์เสรีวงค์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

28

ชิดชนก

แก้วโพธิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

29

ธัญชนก

จิตมงคลทอง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

30

ฐิติวรดา

โสธนะ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

31

กชพร

ลีละทัศนาธร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

32

เกศริน

กาฬพันธ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

คาณา

โคบายาชิ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

34

ชนิตา

แต้มงาม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

35

ณัฐณิชา

ประเสริฐ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

36

ดาริน

เผื่อนพงษ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

37

นีรนารา

มุขกระโทก

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

38

อารดา

วงษ์มณี

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

update 3/01/62 (13.00)