ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

กรวรินท์

ฮงทอง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

2

ขวัญชนก

ไชยหาวงค์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

คัทลิยา

ไพศาลสกุลวงศ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

4

โซนีย่า

บัททา

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

ธัญวลัย

มณีพันธ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

6

ปิยธิดา

เรียงคำ

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

แพรวา

ธรรมโชติ

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

8

ภาวิณีย์

จิราพัฒนโรจน์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

มังคลิยา

วีรกุลวัฒนา

/

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

10

ศิรประภา

มงคลพิศพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ปรายฝน

ทำดี

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ศวิตา

มงคลเลิศ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

จุฑาทิพย์

ใจเมือง

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

14

มนัสชนก

มูลประดิษฐ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

15

วัฒนะวดี

แสนธิวงค์

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

16

สุมิตรา

สุธาวา

/

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

17

วรารัตน์

พรมตู้

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ณัฏฐิกา

จันทร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

สิดาพร

ตรีประสิทธิ์พงศ์

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

20

ชานุตา

ภวชินวร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

21

ณัฏฐณิชา

ศิลป์เสวตร์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

22

จุฬารัตน์

ใจเด็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ณัชฌา

พิมพ์จันทา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ธัณย์นิชา

พิศาลอนันบุญธนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

พรรณิภา

บุตรสุวรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

พัชภัทญ์ศา

เจียมเวชวิทยาภร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

27

พิชญาภา

พินรัตน์

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ภัสสา

จิตต์สมุทร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

29

อาบสิริ

ปะติสา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 3/01/62 (13.00)