ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 1/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

จิรวดี

งอยภูธร

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

พิชชาพร

โพธิสิงห์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เพชรดา

ตัถยานุกูล

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

อนัญญา แอน

โทมัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

กุลธิดา

ชิดเชื้อวงษ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ณัฐชา

รอดเจริญ

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

7

สุฑารัตน์

กุลไตรรัตนนนท์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

8

นิภาพรรณ

แสงสนธิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

9

ปัญญิตา

เซี่ยงฉิน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

10

ปิยะวรรณ

พรมสกุล

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

11

มุกดา

บุญยัง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

วรินทร์นุช

วรรณาไทร

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

13

อโนมา

ผลลำเจียก

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

อรปรียา

หุตะนาวิน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

อิศริยา

สิกะคาร

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

16

ณัฐชยา

พุฒวันเพ็ญ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

17

ศิริพร

ตะวันศรีทอง

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

18

พัทธ์ธีรา

สุขสังวรณ์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

19

มีนา

ยาโด

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

กฤติญาวัลย์

พันสูงเนิน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

นธีพร

แสนเสนา

/

 

 

/

 

 

/

 

 

 

22

ณัฐริกา

ก้อพิทักษ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

ฟ้อนทิพย์

ช่างทองมะดัน

/

/

 

/

 

 

/

 

 

 

24

ศศินา

โคตรสม

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

25

นันธิชา

กาญบุตร

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

26

อทิติญา

หาระวงศ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ธนัชพร

ผ่องกมล

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

28

มุฑิตา

สืบสงัด

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

29

ลลิตภัทร

ณ พัทลุง

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

30

สริวิริญญ

กาญจนวลีรัตน์

/

/

/

/

/

/

/

 

 

 

31

นภัสสน

ยศเรืองสา

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

32

ปรียานุช

สันวันดี

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

33

มนัสนันท์

ธารทอง

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

34

นิพัตรา

เวชการ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

35

หนึ่งฤทัย

ทองสันเทียะ

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

36

อัญชิสา

สุรบัณฑิตกุล

/

/

 

/

 

 

/

 

 

 

37

บุณยาพร

ไทรท้วม

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

38

ชัชชญา

นิ่มพัฒนาวงศ์

/

/

 

/

 

 

 

 

 

 

39

ณัฐวดี

ผิวคำสิงห์

/

/

 

/

/

/

/

 

 

 

40

รุ่งทิวา

สิทธิดา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

สิริกร

ประจงสุขสิริ

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 3/09/62 (12.00 น.)