ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ศิริกัญญา

จามะรี

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ชาลินีย์

จันริศิลป์

/

/

 

 

 

 

 

 

3

ชุติมา

ศรีศรชัย

/

/

/

/

/

/

 

 

4

พิชชากานต์

ชัยรัมย์

/

/

/

/

/

/

/

/

5

ประภา

ไกรสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ปรียาภรณ์

ว่องไว

/

/

/

/

/

/

/

/

7

แพรพร

หุ่นเขียว

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ธันย์ชนก

อาทร

/

/

/

/

/

/

/

/

9

แพรวา

เอกพรพิศาล

/

/

/

/

/

/

 

 

10

ไพลิน

เพ็ชร์รักษา

 

 

 

 

 

 

 

 

11

วราพร

กำลังเลิศ

/

/

/

/

/

/

/

/

12

สุพรรณิการ์

รอดผึ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

13

สุพิชชา

วงค์แตง

/

/

/

/

/

/

 

 

14

ณฐวรรณ

ปะทะพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

15

รัตนาพร

แอมกองแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

16

อาพร

แก้ววงษ์สา

 

 

 

 

 

 

 

 

17

กัลยรัตน์

หงษ์สวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ช่อชมพู

สาทิพย์จันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

19

นภัทรสรณ์

มณีเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

20

พรรณภา

สมอลม

 

 

 

 

 

 

 

 

21

วชิรา

เซาะเลอ

 

 

 

 

 

 

 

 

22

สุภาคินี

ประดิษฐพัสตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

23

กาญจนา

แสนอ้วน

/

/

/

/

/

 

 

 

24

ชัชฎาภรณ์

พงษ์พานิช

/

/

/

/

/

/

/

/

25

ปิยวรรณ

ชะนันชัย

/

/

/

/

 

 

 

 

26

สิขรินธาร

สีเที่ยงธรรม

/

/

/

/

/

/

/

/

27

รุ่งไพลิน

หลังปุเต๊ะ

/

/

/

/

/

/

/

/

28

สุทามาศ

ศรีวสุทธิ์

/

/

/

/

/

/

/

/

29

กฤษณา

โฉมเขียว

 

 

 

 

 

 

 

 

30

กัญญาภัทร

มูลประหัส

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ทิพกฤติญา

แต่งตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

32

บัว

เพ็งเอม

 

 

 

 

 

 

 

 

33

ประกายพร

ไม้ทอง

/

/

/

/

/

/

/

/

34

มนัสวีย์

ธีระจิตต์

/

/

/

/

/

/

/

/

35

วรรณชนก

ถาวงษ์กลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

36

วาสนา

สมบัติเงิน

/

/

/

/

/

/

/

/

 

update 22/02/63 (16.00 น.)