ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 

วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30194) ภาคเรียนที่ 2/2562

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ธนัดดา

สุวรรณาวิจิตร

/

/

 

 

 

/

 

 

2

มนัสพร

สิมศรี

/

/

 

 

 

 

 

 

3

ศุทธิกานต์

กิตติพรวิจิตร์

/

/

 

 

 

 

 

 

4

อลิสา

ธรรมโชติ

/

/

/

/

/

/

 

 

5

อารยา

ซาร่า โทมัส

/

/

 

 

 

 

 

 

6

จรรยพร

หิรัญสิริลักษณ์

/

/

 

 

 

 

 

 

7

ชนม์ชนก

ส่วนเสมอ

/

/

 

 

 

 

 

 

8

ธัญญรัตน์

พากเพียร

/

/

/

/

/

 

 

 

9

ปรมาภรณ์

กลิ่นหอม

/

/

 

/

/

 

 

 

10

ณัฐณิชา

ออมแก้ว

/

/

 

 

 

 

 

 

11

นีรนุช

ประหัด

/

/

 

 

 

 

 

 

12

ลักษณาพร

แสงสว่าง

/

/

/

/

/

 

 

 

13

จิรัญญา

ผกาภรณ์

/

 

 

 

 

/

 

 

14

ภัคจิรา

ดำเนินงาม

/

/

/

 

 

 

 

 

15

สุกัญญา

บุญภิญโญ

/

/

/

 

 

 

 

 

16

ศศิศร

ปรัชญาปฐมวงศ์

/

/

/

/

/

 

 

 

17

ชญาณิศา

สุดลาภา

/

/

/

/

/

/

 

 

18

ธนพร

โกกะพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

19

แพรวา

ซอน

/

/

 

 

 

 

 

 

20

มินชิสา

งามวัฒนาจินดา

/

/

/

/

/

/

 

 

21

วศินี

ปิ่นทองพันธ์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

update 22/02/63 (16.00 น.)