ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

               

1

จุฑามาศ

ศิริไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

จุลมาศ

ยุตตรินร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ธิราลัย

เหมประยูร

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

4

พิมพ์ชนก

พลับบดี

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

5

สร้อยสิรินทร์

แถมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

สิรสา

โสภากุล

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

สิริวรรณ

มณีวงษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

เหมรัตน์

แดงศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

อัญชิสา

สว่างแสง

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

10

อินทิรา

ทานะเวช

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ขวัญชนก

พรายแก้ว

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ฐิตาพร

เพ็งคง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

นนทิญา

เชาว์น้อย

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

14

พรชนก

จำปาสด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

พัชริดา

ขาวสอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

พิชญา

ภาคย์ปริทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

สุวิสา

รอดคำทุย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

โสรญา

บุญน้อย

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

19

อาทิตยา

เกิดแหลมทอง

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

20

อรญา

งามแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ทรายพร

โมราชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ปาริชาต

แสนโคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

พัชรี

ไวอติวัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

บญจรัตน์

เล็กบางพงศ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

พรชิตา

สาระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

กัญญารัตน์

สิริสุรชัชวาล

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ทิพย์อักษร

แจ่มสอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

พรรณนภา

ทับทิมพายัพ

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

29

สุภมาส

บุญกำเนิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

พินทุสร

มุสิกุล

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

31

ภารดี

ใจเกลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

มยุรา

จำปาศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

ศิไรรัตน์

มิตรตระกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

อนัญพร

ชื่นพิศาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

จารุภา

ขานโคกกรวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

ทัชชกร

ก้อนดี

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

37

ปทิตตา

ธีรชวกรกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

พนิตพร

เลิศศิลปถาวรยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

พรจิรา

บุตรศักดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

พิชามญชุ์

กิมศรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

อาภาภัทร

รักเจริญทรัพย์

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

42

ธชพร

แก้วมี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

อาทิมา

หาญธงชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ญาณิศา

ทองน่วม

 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 12/11/60 (15.40)