ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

ธนัชพร

ธรรมศิริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

จารวี

เกิ่งภูเขียว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

3

จิตสณี

โพธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

นฤมล

จันทร์สุข

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ประภาพันธ์

ไชยรัตน์

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ศุทธิณี

สว่างไชย

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

7

อรนิชา

งามวงศ์วาน

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

จันทร์นิศา

ปลื้มจิตร์

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ณัชชา

โลนโล้

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ธิญาดา

ดวงศรี

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

พรรณรายณ์

สร้อยคำ

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

รัชศิกานต์

แก้วใส

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

จิรภัทร์

ยงยุทธ

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

14

อารียา

เชยมาลัย

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

เอเซีย

เลาะมณี

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

เกษราภรณ์

สังขาว

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

17

ชลกร

เงินแจ่ม

/

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

18

นารากรณ์

ฉลาดเอื้อ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

เนติมา

แก้วคล้าย

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

บุษราคัม

เบ้าทอง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

21

ปริณดา

บรรเจิดวัฒนกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

ศริณทิพย์

แซ่ลิ้ม

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

23

สิธาริณีย์

เครือคำ

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

24

สุกันยา

เพริดพริ้ง

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

25

สุชาดา

แซ่ลิ้ม

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

26

สุธาสินี

สีแก้ว

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

27

สุมิตรา

โพธิมุตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

เอกคณา

มนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)