ม.ปลาย

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

 

วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103) ภาคเรียนที่ 1/2561

 

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

การบ้านครั้งที่

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

ชฎามาศ

โอเต็ง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ณัฐวดี

บุนนาค

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

จิรภัทร์

ขำทอง

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ชนากานต์

ไชยรังสินันท์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

5

ฏิณธารา

อภิรักษ์สัตยา

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

6

นิศามณี

ศรีวิลัย

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

7

พัณณิตา

หวันลา

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ยอดชีวัน

ฉิมมี

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

รัณสญา

ขอเสงี่ยม

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ชุติมณฑน์

พิมพ์สวัสดิ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

11

ณริสสา

น้อยเจริญ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

12

พัชรกร

มิตรมิ่งขวัญ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

13

สุริรินทร

ขันวัง

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ชนนิกานต์

วรไกราช

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

15

ณภัครัช

กาสีพูน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

16

ศิริรัตน์

คำนา

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

แคทลียา

โต๊ะทอง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

18

จิตวิสุทธิ์

สุวรรณนิช

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

19

นิศามณี

โมกขศักดิ์

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

อรวรรณ

ใจตรง

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

21

ณัฐกานต์

หลงศรี

/

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

22

ระพีพรรณ

มีอุสาห์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

23

วิมล

หิ้วพิมาย

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

จิตรรัตน์

ลาภวรกิจชัย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

25

ฝนทอง

กิริยาดี

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

26

จรรยา

อยู่ใจ

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

27

ชนิกานต์

สายสมาน

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

28

สุกานดา

ศรีภาบุญ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

29

กานต์ทิชา

มะการ

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

30

ปนัดดา

ทองย้อย

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

31

พิยดา

เกษร

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

สวรส

ระกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

สุรีญดา

ทองทั้งวงศ์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

34

อทิตยา

ช่างประดิษฐ์

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

อารีรัตน์

ฮาด้าร์

/

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

update 31/07/61 (11.20)