สาระน่ารู้

 

 

 

 

 

 

 

องค์การนาซา 

(National Aeronautics and Space Administration: NASA) 

 

องค์การนาซา (National Aeronautics and Space Administration: NASA) เป็น

องค์การที่ตั้งขึ้นใน ค.ศ.1958 จากความตื่นตัวที่สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการส่งยานสปุตนิก

(Sputnik) ขึ้นไปอวกาศได้ก่อน

นาซาเป็นองค์กรที่พัฒนาโดยคณะที่ปรึกษาด้านอวกาศแห่งชาติ (National Advisory 

Committee for Aeronautics) ใน ค.ศ.1915 เพื่อให้ความฝันของประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี 

ที่จะส่งมนุษย์สู่ดวงจันทร์เป็นผลสำเร็จใน ค.ศ.1969 ทั้งหมดเป็นการจัด "Apollo Program"  ปฎิบัติการ

ส่งยานที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นไปเป็นดาวเทียมในอวกาศ เพื่อการจารกรรมร่วมกับการดูแลอวกาศกับการขนส่ง

ในวงโคจรของโลก

การปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่คือ ในเดือนมกราคม1986 ที่ยานชาเลนเจอร์ 

(Challenger) เกิดระเบิด จนถึงสมัยประธานาธิบดีเรแกน จึงพยายามเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติการ 

และมีการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น รวมทั้งยังมีการสร้างดาวเทียมเชิงพาณิชย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อ

การค้นคว้าวิจัยทางการทหาร และอวกาศคือกระทรวงกลาโหม

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์