Gallery

 

 

 

 

 

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 40

บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ศิลปินรับเชิญ เรือตรี สันติ ลุนเผ่, ถกลเกียรติ วีรวรรณ,

นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์), สุวีระ บัวรอด (คิว วงฟลัวร์),

รัดเกล้า อามาระดิษ, จ่าเอกหญิงสราญรัตน์ ชูอำนาจ

จัดโดย  กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 18 กรกฎาคม2556