Gallery

 

 

 

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการ ดวงดาวและโลกของเรา

 ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)