Gallery

 

 

 

 

 

 

คุณครูชัยทศ จำเนียรกุล เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต

"เพลงทำนอง...สองครู" เอื้อ สุนทรสนาน-สมาน กาญจนะผลิน

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2556