ม.ปลาย

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาบทเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ....:::: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ::::....

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ทางอีเมล์

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/1 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/2  

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/3   

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้น ม.4/4  

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบปลายภาค  วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการสอบกลางภาค  วิชา ดวงดาวและโลกของเรา (ว32103)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด ( อันดับที่ 1 และ 2 ) วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ภาคเรียนที่ 2/2549  ชั้น ม.4/7- 4/12

 

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

 

 

>> เกร็ดความรู้ <<

 

เอกภพ (จักรวาล - universe)

ระบบสุริยะ (The Solar  System)

เทคโนโลยีอวกาศ

การเดินทางสู่อวกาศ