Gallery

กิจกรรม

ทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการทางด้านดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  ท้องฟ้าจำลอง

นักเรียนชั้น ม.4/9

28 พฤษภาคม 2548

ปีการศึกษา 2548

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการทางด้านดาราศาสตร์

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2548 

Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com

Image hosted by Photobucket.com Image hosted by Photobucket.com