สาระน่ารู้

  

 

 

 

 

 

 

คำถามเกี่ยวกับกำเนิดจักรวาล

 

ถาม :   ปัจจุบัน เราเชื่อว่า จักรวาล มีกำเนิดมาจากการระเบิดของบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นต้นกำเนิด

ของจักรวาล อยากทราบว่า สิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาลนั้น คืออะไร ? มีสภาพเป็นอย่างไร ?

 

ตอบ :  ตามทฤษฎีกำเนิดจักรวาลที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน คือ กำเนิดจักรวาลจากการระเบิดครั้ง

ยิ่งใหญ่ หรือบิงแบง ( Big Bang ) ในอดีต เมื่อประมาณ หนึ่งหมื่นสี่พันล้านปีมาแล้ว

( ตัวเลขหนึ่งหมื่นสี่พันล้านปี ขยับเปลี่ยนมาเรื่อย จากเดิมประมาณหนึ่งหมื่นหกพันล้านปี

ต่อมาเป็นประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้านปี ล่าสุด ตัวเลขอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพัน 

หรือหนึ่งหมื่นสี่พันล้านปี )

 

จักรวาลจึงมีกำเนิดอย่างแน่นอน จากบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นต้นกำเนิดหรือวัตถุดิบเดิม

ก่อนการระเบิด สำหรับคำถามว่า บางสิ่งบางอย่างที่เป็นต้นกำเนิดนี้คืออะไรกันแน่ ? 

มีสภาพเป็นอย่างไร ? คำตอบคือ ยังไม่ทราบกันอย่างแน่ชัด !

 

สิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาล อาจเป็นสสาร หรืออาจเป็นพลังงาน หรืออาจเป็นทั้งสสาร 

และพลังงานในรูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ทราบกัน แต่ที่แน่นอน คือ ถ้าเป็นสสาร 

ก็ไม่ใช่สสารในรูปแบบที่มนุษย์รู้จักกันในปัจจุบัน กล่าวคือ จะไม่ใช่สสารที่ประกอบด้วย 

อนุภาคมูลฐานที่รู้จักกันจำพวก โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน หรืออนุภาคอื่น ๆ แม้แต่ควาร์กก็ 

ไม่ใช่ เพราะตามความรู้ความเข้าใจดีที่สุดในปัจจุบัน สสารหรืออนุภาคมูลฐานทั้งหมดที่เรา 

รู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นควาร์ก อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน ( ซึ่งเกิดจากการรวม ตัวของควาร์ก 

เกิดเป็นโปรตอนและนิวตรอน ) และอะตอมของธาตุง่าย ๆ บางธาตุ ล้วนกำเนิดเกิดขึ้นมาหลัง 

การระเบิดของบิกแบง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสามนาทีหลัง การระเบิดของบิ๊กแบง

เนื่องจากสสารหรือมวลสารต้นกำเนิดของจักรวาล มีธรรมชาติ และสภาพที่ไม่แน่ชัด แต่ก็เป็น 

สิ่งที่มีสภาพเหมือนมวลสารต้นกำเนิดจักรวาล ดังนั้น มวลสารต้นกำเนิดจักรวาลนี้ จึงเรียกกันว่า 

Primordial Matter หรือสสารปฐมภูมิ

 

ถาม  :  การระเบิดอันเป็นต้นกำเนิดของจักรวาล เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ตอบ :  คำตอบจริง ๆ ก็ยังไม่ทราบกัน และเป็นปัญหาใหญ่ทางดาราศาสตร์ปัญหาหนึ่งที่ท้าทาย 

นักดาราศาสตร์มานานแล้ว รวมทั้งในปัจจุบันด้วย

 

ถึงแม้จะไม่มีคำตอบอย่างแน่ชัดว่า การระเบิดบิ๊กแบงกำเนิดจักรวาล เกิดขึ้นได้อย่างไร 

แต่ก็มีแนวคิดในเชิงคร่าว ๆ ว่า สภาพของจักรวาล ( จริง ๆ แล้ว คือ สภาพของวัตถุดิบ 

หรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาล ) ก่อนการระเบิด น่าจะมีสภาพคล้าย ๆ 

กับมวลสารทั้งหมดของจักรวาล อัดแน่นกันอยู่คล้ายเป็นก้อน มวลสารต้นกำเนิดของจักรวาล

หรือ สสารปฐมภูมิ นี้ จะอัดกันแน่นขึ้น ๆ อุณหภูมิสูงขึ้น ๆ คล้ายดินระเบิดถูกอัดกันแน่นขึ้น ๆ 

ในที่จำกัด จนกระทั่งถึงจุดวิกฤต ก็เกิดการระเบิดเป็น บิ๊กแบง กำเนิดของจักรวาล

 

ที่มา :  คอลัมน์ " คุยกับชัยวัฒน์"   หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ